Welkom in de webshop van Corforma.

De oude webshop is, wegens problemen, offline genomen. Op deze pagina kunt u wel de oude munten zien en op deze pagina de mapjes.

De opbrengst van deze webshop zal jaarlijks aan een goed doel gegund worden.

 

U kunt uw bestelling betalen op NL82 RABO 0155769715 ten name van Euroscope Benelux BV onder vermelding van uw naam, adres en het gewenste artikel.

Wij sturen u dit dan direct na ontvangst toe.

 

met vriendelijke groet,

Corforma